OPĆI PODACI O PROJEKTU
Naziv projekta: DOBAR POSAO U BENKOVCU
Šifra poziva zadostavu projektnihprijedloga: UP.02.1.2.01
Naziv poziva zadostavu projektnih prijedloga: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Bemkovcu, Petrinji i Vukovaru

ukupna vrijednost projekta je 1.441.192,50kn
bezpovratno 1.441.192,50 kn
 
O projektu

Svrha projekta „Dobar posao u Benkovcu” je razvoj i provedba programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina, uspostava centra za njegovu provedbu u sklopu škole, doprinijeti proširenju ponude obrazovnih usluga u kontekstu unapređenja društvenih djelatnosti koje za krajnji cilj imaju povećanje zapošljivosti te mogućnosti za zapošljavanje na području grada Benkovca, u skladu s idejom općeg cilja poziva i specifičnog cilja broj 2 Poziva.

Problematika istaknuta u Pozivu, u odnosu na povećanje potražnje za širom ponudom različitih obrazovnih usluga na Benkovačkom području, utemeljena je, između ostalog u ključnim problemskim odrednicama intervencijskog plana grada Benkovca prema kojima postoji problem loše opremljenosti školskih objekata u skladu sa suvremenim standardima te nepostojanje šire ponude programa cjeloživotnog učenja.

Stoga su rezultati projekta planirani na način kako bi ostvarili izravan doprinos razvojnom cilju 2 Intervencijskog plana: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana.

 

Ciljevi o oktivnosti

Rezultati projekta ostvarivat će se kronološki logičnim slijedom, doprinoseći ostvarenju pokazatelja u sklopu određenih projektnih ciljeva koji u konačnici vode i do ispunjenja ciljeva Poziva.

REZULTAT 1: Razviti specijalno dizajniran program za razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina namijenjen svim zainteresiranim građanima Benkovačkog područja, ali s naglaskom na djecu i mlade do 29 godina s ciljem olakšavanja uključivanja u svijet rada.

REZULTAT 2: Usmjeren je na unapređenje tehničko materijalnih uvjeta škole Prijavitelja te unapređenja nastavničkih pedagoških i andragoških kompetencija u području prijenosa znanja i razvoja mekih vještina za potrebe Provedbe programa.

REZULTAT 3: predviđa provedbu Programa za ukupno 50 pripadnika ciljne skupine djece i mladih u dobi do 29 godina starosti.

Svrha i rezultati projekta usklađeni su sa Strategijom Europe 2020 koja u sklopu Predvodničke inicijative: „Europska platforma protiv siromaštva” predviđa stvaranje mogućnosti edukacije, osposobljavanja i zapošljavanja za zapostavljene zajednice te smanjenje nezaposlenosti i povećanje radne produktivnosti povećanjem privlačnosti te primjenom načela cjeloživotnog učenja. Projekt je usklađen i s Europskim stupom socijalnih prava koji u jednom od svojih 20 načela predviđa i pravo svake osobe na obrazovanje, osposobljavanje te cjeloživotno učenje kako bi stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i uspješno prelaziti s jednog radnog mjesta na drugo na tržištu rada.

Projekt će pozitivno djelovati i na prioritet 3.4 Županijske razvojne strategije 2014.-2020., koji predviđa razvoj ljudskih potencijala s ciljem povećanja udjela zaposlenosti mladih te njihovoj integraciji u svijet rada, kao što i Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2016.-2020. u sklopu strateškog cilja 2 u svojim mjerama predviđa promicanje potrebe i važnosti cjeloživotnog učenja, osnaživanje kompetentnosti nastavnika te razvoj novih programa.

 

OPĆI PODACI O PRIJAVITELJU
Identitet prijavitelja
Naziv prijavitelja: Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac
OIB: 33967641304
Vrsta pravnog subjekta: Ostala tijela javnog prava
Obveznik PDV-a: Ne

Poštanska adresa
Ulica i kućni broj: Antuna Mihanovića 19
Poštanski broj: 23420
Mjesto: Benkovac
Država: Hrvatska
Broj telefona: +385 23 681402
Broj telefaksa: +385 23 681606
Email: ured@ssknezbranimir.hr
Internetska stranica: http://www.ssknezbranimir.hr/

Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)
Ime i prezime: Maja Brkljača
Funkcija: Ravnateljica
Broj telefona: +385 23 681402
Broj telefaksa: +385 23 681606
Email: ured@ssknezbranimir.hr

Kontakt osoba
Ime i prezime: Denis Vidaković
Funkcija: Profesor
Broj telefona: +385 99 2083300
Broj telefaksa: +385 23 681606
Email: denis.vidakovic@zd.t-com.hr

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr