Mjere održivosti projektnih rezultata generirati će sami projektni rezultati. Jedna od njih je uređenje učionice koja će biti opremljena suvremenom informatičkom opremom te didaktičkim materijalima koji će omogućiti daljnju provedbu programa u skladu s planiranim standardima i uvjetima, a pri tom kao dodatni benefit kod polaznika podići i razinu informacijske pismenosti, neophodne za uključivanje na tržište rada i daljnju participaciju u suvremenom procesu cjeloživotnog učenja. Uz unapređenje tehnički kapaciteta škole, kao mjeru održivosti vrijedi istaknuti i 10 educiranih nastavnika koji će biti osposobljeni za provedbu programa u budućnosti. Plan je angažirati nastavnike iz različitih predmetnih područja, upravo s ciljem diverzifikacije metoda prijenosa znanja u odnosu na potrebe pojedinaca ili grupa polaznika. Sam program te prateći sadržaj bit će izrađeni tako da se metodologija izvedbe može prilagoditi kako grupama polaznika tako i pojedincima, neovisno da li je riječ o učenicima, studentima, nezaposlenim, zaposlenim, mladim ili starijim osobama te će time biti dostupan svim zainteresiranim stanovnicima Benkovačkog područja.

Program je usmjeren na razvoj komunikacijskih vještina, vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, pozitivnog stava, vođenja, timskog rada i radne etike jer obuhvaća širok spektar vještina primjenjiv u širem kontekstu gospodarskog razvoja (poduzetništvo i proizvodnja, obrtništvo, poljoprivreda, ruralni turizam).

Medijskom kampanjom će se promovirati program svim stanovnicima Benkovačkog područja kako bi se upoznali s njegovim benefitima te procesom i suvremenim metodama poučavanja i sadržaja koji će im biti na raspolaganju. Tim putem promovirat će se i vrijednosti cjeloživotnog učenja te važnost razvoja mekih i transverzalnih vještina kod pojedinaca te benefiti u odnosu na konkurentnost na tržištu rada i zapošljivost.

Srednja škola kneza Branimira usko surađuje s lokalnim tvornicama u području provedbe stručne prakse- Time se omogućuje i potencijalni razvoj odnosa s poslodavcima usmjeren prema mogućoj suradnji na edukaciji njihovih postojećih i potencijalnih zaposlenika. Projekt je komplementaran s lokalnim i regionalnim razvojnim strategijama čime je osigurana i institucionalna mjera održivosti.

Provest će se i vanjska evaluacija projekta i učinka provedbe programa na zadane ciljeve poziva, lokalnih, nacionalnih i međunarodnih strategija. Posebnu pozornost škola će i dalje posvetiti kontinuiranoj praksi prijavljivanja na natječaje za dodjelu sredstava iz EU fondova i programa financiranja, a buduće projekte smisleno će nadograđivati i na rezultate ovog projekta koji isto prati logički slijed prethodnih projektnih aktivnosti u školi.