Svrha projekta „Dobar posao u Benkovcu” je razvoj i provedba programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina, uspostava centra za njegovu provedbu u sklopu škole, doprinijeti proširenju ponude obrazovnih usluga u kontekstu unapređenja društvenih djelatnosti koje za krajnji cilj imaju povećanje zapošljivosti te mogućnosti za zapošljavanje na području grada Benkovca, u skladu s idejom općeg cilja poziva i specifičnog cilja broj 2 Poziva.

Problematika istaknuta u Pozivu, u odnosu na povećanje potražnje za širom ponudom različitih obrazovnih usluga na Benkovačkom području, utemeljena je, između ostalog u ključnim problemskim odrednicama intervencijskog plana grada Benkovca prema kojima postoji problem loše opremljenosti školskih objekata u skladu sa suvremenim standardima te nepostojanje šire ponude programa cjeloživotnog učenja.

Stoga su rezultati projekta planirani na način kako bi ostvarili izravan doprinos razvojnom cilju 2 Intervencijskog plana: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana.