Rezultati projekta ostvarivat će se kronološki logičnim slijedom, doprinoseći ostvarenju pokazatelja u sklopu određenih projektnih ciljeva koji u konačnici vode i do ispunjenja ciljeva Poziva.

REZULTAT 1: Razviti specijalno dizajniran program za razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina namijenjen svim zainteresiranim građanima Benkovačkog područja, ali s naglaskom na djecu i mlade do 29 godina s ciljem olakšavanja uključivanja u svijet rada.

REZULTAT 2: Usmjeren je na unapređenje tehničko materijalnih uvjeta škole Prijavitelja te unapređenja nastavničkih pedagoških i andragoških kompetencija u području prijenosa znanja i razvoja mekih vještina za potrebe Provedbe programa.

REZULTAT 3: predviđa provedbu Programa za ukupno 50 pripadnika ciljne skupine djece i mladih u dobi do 29 godina starosti.

Svrha i rezultati projekta usklađeni su sa Strategijom Europe 2020 koja u sklopu Predvodničke inicijative: „Europska platforma protiv siromaštva” predviđa stvaranje mogućnosti edukacije, osposobljavanja i zapošljavanja za zapostavljene zajednice te smanjenje nezaposlenosti i povećanje radne produktivnosti povećanjem privlačnosti te primjenom načela cjeloživotnog učenja. Projekt je usklađen i s Europskim stupom socijalnih prava koji u jednom od svojih 20 načela predviđa i pravo svake osobe na obrazovanje, osposobljavanje te cjeloživotno učenje kako bi stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i uspješno prelaziti s jednog radnog mjesta na drugo na tržištu rada.

Projekt će pozitivno djelovati i na prioritet 3.4 Županijske razvojne strategije 2014.-2020., koji predviđa razvoj ljudskih potencijala s ciljem povećanja udjela zaposlenosti mladih te njihovoj integraciji u svijet rada, kao što i Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2016.-2020. u sklopu strateškog cilja 2 u svojim mjerama predviđa promicanje potrebe i važnosti cjeloživotnog učenja, osnaživanje kompetentnosti nastavnika te razvoj novih programa.