Aktivnosti projekta usmjerene su na dvije ciljne skupine:

1. ciljna skupina

Prvu ciljnu skupinu predstavlja ukupno 50 pripadnika djece i mladih do 29 godina starosti. Naime, pokazatelji Analitičkog biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (08/18) ukazuju na trend prema kojem je broj prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba u Benkovcu viši preko 3% u odnosu na nacionalni prosjek. Kako je riječ većinom o mladim osobama koje imaju problema pri pronalasku prvog zaposlenja ili o mladim osobama koje su radile sezonski te ne mogu ostvariti dugotrajniji radni odnos, projektni tim je odlučio usmjeriti projektne rezultate na navedenu ciljnu skupinu.

Vrijedi istaknuti kako će razvijeni program edukacije biti široko primjenjiv, odnosno na raspolaganju svim zainteresiranim stanovnicima Benkovačkog područja jer će sadržaj razvijenog programa biti usmjeren razvoju ključnih vještina za obavljanje poslova u području ključnih gospodarskih djelatnosti s područja grada Benkovca (obrt, turizam, poljoprivreda, prodaja). Plan je da konačno ostvarenje projektnih rezultata djeci i mladima s Benkovačkog područja omogući stjecanje ključnih komunikacijskih vještina, vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, pozitivnog stava, vođenja, timskog rada, radne etike i sl. Npr. kako će dio polaznika biti i učenici koji su u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja, razvojem navedenih vještina stvorit će si veće šanse za prvo zaposlenje te razviti ključne socijalne kompetencije potrebne za kvalitetnije obavljanje budućih poslova. Program će poticati i osobni razvoj pojedinca u duhu vrijednosti cjeloživotnog učenja.

2. ciljna skupina

Drugu ciljnu skupinu čini ukupno 10 nastavnika iz škole prijavitelja koji će provoditi razvijeni program. Za pripadnike ciljne skupine bit će organiziran specijalno dizajniran set edukacija koji će rezultirati unapređenjem njihovih kompetencija u području provedbe programa za razvoj mekih i transverzalnih vještina uz primjenu suvremene kurikulumske paradigme usmjerene na individualne potrebe polaznika.