Srednja škola Kneza Branimira (SŠKB)
Škola trenutno zapošljava 45 profesora na neodređeno vrijeme i provodi 8 nastavnih programa. Svi nastavnici su stručno zastupljeni i imaju visoku stručnu spremu. Škola raspolaže učionicama i radionicama za provedbu teorijske i praktične nastave, a dio praktične nastave u mogućnosti je osigurati i u lokalnim tvrtkama kao potencijalnim poslodavcima. Svojim nastavnim programima obrazovanja odraslih prati strategiju razvoja gospodarstva benkovačkog kraja i Zadarske županije.

Administrativna podrška

Projektni tim Prijavitelja činit će Voditelj projekta, zadužen za organizaciju izrade Programa razvoja mekih i transverzalnih vještina te njegovu promociju, organizaciju nastavničkih edukacija i organizaciju, rukovođenje, nadzor i evaluaciju provedbe izrađenog Programa. Asistirat će mu i pružati operativnu podršku Asistent voditelja projekta dok će Koordinator projekta biti zadužen za koordinaciju članova tima, nadzor i osiguravanje poštivanja sustava upravljanja kvalitetom u sklopu provedbe Programa. I Asistent voditelja projekta i Koordinator projekta bit će s Voditeljem projekta angažirani i na promotivnim aktivnostima Programa te će zajedno činiti Odbor za praćenje projekta koji će biti zadužen za nadzor financijsko administrativne provedbe projekta te će se redovno sastajati. Kao članovi tima na projektu će sudjelovati i 10 nastavnika/predavača koji će biti uključeni u izradu Programa na način da će osigurati izradu dijela analitičke podloge za njegovu izradu te će biti provoditelji razvijenog Programa. Plan je da jedan ciklus programa traje 3 dana te će u njemu sudjelovati svi educirani predavači. Iz navedenog razloga, od 10 nastavnika koji će završiti edukaciju, 5 će biti glavni predavači, dok će 5 biti asistenti predavači, ali i pripadajuće zamjene za mjesta glavnih predavača. Prijavitelj će za potrebe izrade Programa angažirati vanjske stručnjake u usko specijaliziranom području koji će za školu razviti Program razvoja mekih i transverzalnih vještina, educirati nastavnike predavače te im pružati savjetodavnu i praktičnu podršku u sklopu provedbe programa. Stručnjaci će biti dužni osigurati i pripadajući sadržaj za nastavničke edukacije te za potrebe provedbe programa.

Za potrebe administrativne podrške projektu imenovat će se Administrator projekta dok će se za potrebe projektnog i financijskog upravljanja, izvještavanja i provedbe nabava koristiti usluge vanjskog stručnjaka.

Odbor za praćenje projekta nadgledat će njihov rad te osiguravati upravljanje projektom prema najboljoj praksi vodeći računa o pravovremenom izvještavanju u skladu sa zadanim rokovima i pravilima te osiguranju funkcionalnog novčanog toka.

Ovakvom strukturom sustava upravljanja osigurat će se pravovremenost, financijska odgovornost i preciznost realizacije projektnih aktivnosti, a takva praksa se pokazala uspješnom na sljedećim projektima koje su prijavitelj i partneri do sada proveli:

1 . Projekt „Upravljamo Budućnosti" u sklopu Poziva - Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II. Projekt vrijedan cca 2.500.000,00 HRK proveo je prijavitelj projekta SŠKB, a ugovoren je u sklopu OP-a Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013

2. Projekt „Tesla je znao" u sklopu Poziva - Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II zaključen 30.11.2016. Projekt vrijedan cca 1.500.000,00 HRK proveo je prijavitelj projekta SŠKB, a ugovoren je u sklopu OP-a Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013

3. Projekt „Ag Venturers — motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu” — Projekt vrijedan 151.575,90 EUR. SŠKB bila je partner na projektu, a ugovoren je u sklopu programa IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja