• projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  • sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Srednje škole Kneza Branimira, Benkovac
  • ukupna vrijednost projekta: 1 441 192,50 HRK
  • EU sufinanciranje projekta: 1 441 192,50 HRK

Program je usmjeren na razvoj vještina ključnih za obavljanje poslova u području glavnih gospodarskih djelatnosti s područja grada Benkovca

Projekt uključuje održavanje 10 nastavnih ciklusa programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina za ukupno 50 pripadnika ciljnih skupina i završnu evaluaciju polaznika po čijem završetku će biti izdana potvrda o završenom programu.

Realizacija provedbe projekta

  • učionica opremljena suvremenom informatičkom opremom te didaktičkim materijalima što kod polaznika podiže razinu informacijske pismenosti, neophodne za uključivanje na tržište rada i daljnju participaciju u suvremenom procesu cjeloživotnog učenja.
  • 10 educiranih nastavnika osposobljenih za provedbu programa. Angažman nastavnika iz različitih predmetnih područja, s ciljem diverzifikacije metoda prijenosa znanja u odnosu na potrebe pojedinaca ili grupa polaznika.
  • metodologija izvedbe programa prilagođena kako grupama polaznika tako i pojedincima, neovisno o dobi ili stupnju edukacije  
  • surađnja s lokalnim tvornicama u području provedbe stručne prakse  čime se omogućuje potencijalni razvoj odnosa s poslodavcima
  • komplementarnost s lokalnim i regionalnim razvojnim strategijama čime je osigurana institucionalna mjera održivosti.

Kratki opis projekta (operacije)
Program je usmjeren na razvoj ključnih vještina za obavljanje poslova u području ključnih gospodarskih djelatnosti s područja grada Benkovca (obrt, turizam, poljoprivreda, prodaja).

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)
Projekt uključuje održavanje 10 nastavnih ciklusa programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina za ukupno  50 pripadnika ciljnih skupina i završnu evaluaciju polaznika te izdavanje potvrde o završenom programu.

Razdoblje provedbe projekta (od-do)  
Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata 04-2019
Trajanje provednbe aktivnosti (mjeseci) – 36
Zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata 03-2022

Kontakt osobe za više informacija:
Denis Vidaković, profesor
telefon +385992083300
telefaks +38523681606
denis.vidakovic@zd.t.-com.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Izrada specijalno dizajniranog programa za razvoj i unapređenje mekih i transverzalnih vještina namijenjen svim zainteresiranim građanima Benkovačkog područja, s naglaskom na djecu i mlade do 29 godina s ciljem olakšavanja uključivanja u svijet rada.

Unapređenje tehničko materijalnih uvjeta škole Prijavitelja te unapređenje nastavničkih pedagoških i andragoških kompetencija u području prijenosa znanja i razvoja mekih vještina za potrebe provedbe programa.

Provedba Programa za ukupno 50 pripadnika ciljne skupine djece i mladih u dobi do 29 godina starosti.